Mali Denetim

Mali Denetim hizmetlerimiz çözüm ortağımız wbw holup GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tarafından sağlanmaktadır. Partner şirketimiz firma denetimi konusunda uzun zamana yayılan büyük bir deneyime sahiptir. Partnerimiz özellikle şu başlıklar altında hizmet vermektedir:

  • Yasal ve isteğe bağlı bilanço denetimi
  • Özel denetimler
  • İç denetim ve tashih işlemleri

Zorunlu Denetim

Partner firmamız bütün hukuki şirket formları için (özelikle sermaye ve şahıs şirketleri) yasal zorunluluğu olan ya da isteğe bağlı firma yıl sonu kesin mizanının denetimi – holding yıl sonu mizanının denetimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Özel Denetim

Geleneksel Yıl sonu kesin mizanının denetimi – holding yıl sonu mizanının denetiminin yanı sıra partner firmamız müşterilerimiz için gerektiğinde özel denetimler de yapmaktadır. Bunlar yasal ve istek üzerine hazırlanan denetimlerdir. Bu hizmetlerin başlıcaları:

  • Şirket kuruluşlarında ve amaç değiştirme işlemlerinde
  • İflas ve tasfiye işlemlerinde
  • Sermaye yatırım ürünleri için düzenlenen fiyat listelerinin denetlenmesi hakkında bilirkişi raporu hazırlanması
  • Şirket yönetimlerinin aldıkları tedbirlerin denetlenmesi

İç Denetim

Partner firmamız yapılacak revizyon işlemlerinde de sizi destekler ve bilgilendirir. Bu revizyon ve araştırmalar bir çok yılı kapsayan denetim planlarını konu alabileceği gibi, özel proje danışmanlığı şeklinde de olabilir. Bu konudaki hizmetlerine örnek verirsek:

  • Şirket iç işleyiş ve kontrol sistemlerinin denetlenmesi
  • Kurallara uygunluk denetimi ile zimmet – dolandırıcılık denetimi
  • Ekonomik fizibilite ve kârlılık araştırması